Vennestedet

                                            

                                              Netværksgrupper og cafetilbud for børn og unge i familiepleje

 

              

       Projektet     

       Grupperne      

       Kalender     

       Nyhedsavis       

         Kontakt 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Vennestedet - Tlf. 36 37 73 51 - mail: susan.tims@rk.dk

Skriv eller chat med andre i familiepleje?

Tirsdagscafe den 1. tirsdag i hver måned fra kl. 16-20.

 

Velkommen

Her kan du læse om Vennestedet - et projekt for børn og unge i familiepleje.

Følg med i gruppernes aktiviteter, og chat eller skriv sammen med andre børn og unge i familiepleje.

   

    Vennestedet holder aktuelt ingen børnegrupper, men som noget nyt, holder Vennestedet tirsdagscafe den 1. tirsdag i hver måned mellem kl. 16.00-20.00. I dette tidsrum kan børnene og de unge komme og gå, som de har lyst til. Tirsdagscafeen er for de børn og unge, der har deltaget i et gruppeforløb i Vennestedet og gerne vil bevare og få nye netværk og venskaber. Eller for nye børn og unge, der har lyst til at møde andre ligestillede. I cafeen har vi fællesspisning, en god stemning og et stærkt fællesskab. Her er tilknyttet voksne cafeledere med erfaring i målgruppen. Samtidig har vi tilknyttet mentorer, som selv har været anbragt. I samråd med børnene og de unge vil cafelederne indimellem arrangere særlige aktiviteter, som fx at lave grillmad, løb med poster, se en film eller en temaaften om et tema, som ligger børnene og de unge på sinde. Samtidig vil der være cafe for de af børnene og de unge, der ikke har interesse for aftenens cafe.